Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.ornante.pl. Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie po to, aby umożliwić Ci robienie zakupów w ORNANTE Sp. z o.o. przez Internet oraz telefon. Poniżej przedstawiamy sposoby otrzymywania przez nas informacji o Tobie oraz rodzaje informacji, jakie uzyskujemy. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. W niektórych przypadkach, aby móc przetwarzać te dane, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. w celu wysyłania newslettera itp.). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując Cię o dokładnym celu przetwarzania Twoich danych oraz o prawach, które przysługują Ci w myśl obowiązujących przepisów.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych, jakie przekazujesz Ornante Sp. z o.o., m.in. w związku z korzystaniem ze strony internetowej udostępnianej w domenie www.ornante.pl (dalej: „Strona internetowa”) jest ORNANTE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 43b, 40-555 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000659504, NIP: 6342885074, REGON 366376279. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez ORNANTE Sp. z o.o. oraz zgodnie z RODO.

Podstawowym dokumentem, który określa niniejszą Politykę Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii Twoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu mailowego na adres kontakt@ornante.pl

Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna. Zakładając konto Klient akceptuje regulamin. Podczas rejestracji dane podawane przez Klienta wysyłane są szyfrowanym połączeniem (SSL).

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy; zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie; Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane i kto ma do nich dostęp ?

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Tobie i naszych usług.

Jakie dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia?

Za pośrednictwem strony www oraz innych form komunikacji będziemy gromadzić następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat złożonych zamówień.
 • całą korespondencję na dany temat.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie przez Zarząd Spółki. Dane, które przekazujemy podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Są to między firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe w tym brokerzy pocztowi, którzy dostarczają zamówienia, podmioty obsługujące płatności za towary, partnerzy handlowi działający w oparciu o umowę o współpracę. Wiele z podmiotów wymienionych powyżej ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych, niektóre są wręcz do tego zobowiązane.

Jak długo będziemy przechowywać i przetwarzać twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgód marketingowych, które zostały przez Ciebie wyrażone. Możesz się zwrócić do nas wnioskiem o informację dotyczącą udzielonych zgód wysyłając swoje żądanie drogą mailową na adres kontakt@ornante.pl.

Twoje prawo do wycofania zgód marketingowych.

W każdym momencie masz prawo do wycofania wcześniej nam zgód marketingowych. Gdy to zrobisz Sklep nie będzie mógł wysyłać żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego i innych informacji, które były przekazywane w ramach wcześniej udzielonych zgód. Możesz zwrócić do nas wnioskiem o wycofanie swoich zgód wysyłając swoje żądanie drogą mailową na adres kontakt@ornante.pl.

Polityka plików cookies.

W Sklepie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwis do indywidualnych potrzeb Klienta. Używanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów, śledzeniu trendów, kontaktu z użytkownikami. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dzięki plikom cookies możesz np. logować się do sklepu czy dodawać produkty do koszyka.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies. Użytkownicy mogą również zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam Google. Informujemy, że pliki cookie zapisywane są w Twojej przeglądarce. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookie. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdziesz na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Jak mogę się skontaktować z ORNANTE?

Jeśli masz pytania odnośnie praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ORNANTE lub na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych personalnych, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytanie lub sprawdzimy Twoje wątpliwości tak szybko, jak to możliwe. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.